Forside » Om Røllumgaard   
Varegrupper
Kyllinger
Bondegårds is
Spegepølse
Vin
Æg
Grøntsager
Marmelade og Gele'
Syltede grøntsager
Drikkevarer
Foto Gallerier

Information
Om Røllumgaard
Priser på rollumgaard.dk
Sådan finder du os
Åbningstider
Forbehold
For kontokunder.
Gourmetkylling
Forsendelse

Kontakt
Kontakt os
Varebestilling
Nyheder
flere
Foderbræt
Foderbræt
DKK 350,00 
Om Røllumgaard

Røllumgaard er en gammel slægtsgård , som i dag ejes af Lone og Jakob Festersen, der er 7 generation på gården, ud over Lone og Jakob er der børnene Peter, Marie, Sine og Jakob. Gården var oprindeligt en firlænget, stråtægt gård, men den nedbrændte sidst i 1800 tallet, hvorefter stuehuset og de gamle stald- og ladebygninger blev genopbygget i henholdsvis 1899 og 1908. De gamle driftsbygninger, hvoraf kostalden blæste omkuld under orkanen i 1999, og ikke blev genopbygget, bliver i dag hovedsagelig brugt til butik og lager.

 

I hvert af årene 1988 og 1990 blev der bygget et kyllingehus, husene er siden opførslen blevet brugt til produktion af slagtekyllinger.

 På Røllumgaard forsøger vi at give vores kyllinger et godt liv, det gør vi ved at skabe så gode forhold som muligt, lige fra vi får dem som daggamle kyllinger og indtil de bliver slagtet.

Ca. 4 dage før kyllingerne ankommer til gården, starter vi med at gøre stalden klar, det første vi gør, er at udlægge et lag majsensilage i hele stalden, at bruge majsensilage er helt nyt for os, og vi gør det fordi vi tror der er et meget mere interessant rodemateriale end den traditionelle strøelse der som regel er halm eller spagnum. Majsensilagen indeholder en stor mængde majskerner, både hele kerner og knækkede kerner, samt en masse blad og stængelmateriale, som giver kyllingerne en naturlig lyst til at rode efter spiseligt foder.

Ud over majsensilagen så lægger vi en masse bunker af hø i stalden som kyllingerne elsker at lægge sig rundt om og op på, senere bruger kyllingerne høet til at rode rundt i for at finde de græsfrø og de bladdele der er i høet.

Efter at vi har udlagt majsensilage og hø starter vi med at opvarme stalden så temperaturen er oppe på 33 – 34 graders varme når kyllingerne ankommer.

Dagen før kyllingerne kommer, fylder vi foder i alle foderskålene og vand i alle vandstrengene så både foder og vand er klar og har den rigtige temperatur når kyllingerne kommer, derefter ruller vi nogle baner med papir ud i hele staldens længde og lægger store mængder foder ud på papiret så kyllingerne har let ved at finde det.

Når kyllingerne ankommer, er de anbragt i kasser, med 100 kyllinger i hver kasse, kasserne er stablet på vogne så der er 3000 kyllinger på hver vogn, der er næsten 13 hele vogne til hver stald så der i alt er omkring 38.000 kyllinger i stalden. Kyllingerne placeres ved ankomst på det papir med foder vi har lagt ud i stalden. En stor del af kyllingerne bliver på papiret i nogle timer, hvorefter de begynder at sprede sig ud i hele stalden, og efter ca. et døgn er kyllingerne fordelt i hele stalden, men da kyllinger er flokdyr samler de sig i mindre flokke, for at opnå en vis tryghed.

 

Kyllingerne har fri adgang til hele stalden fra de kommer til gården og indtil de bliver afhentet til slagtning. Foderskåle og vandstrenge er tilgængelige hele døgnet, dog bliver lyset slukket nogle timer hver dag så kyllingerne får en fælles hvileperiode.

Hver dag kontrolleres kyllingerne og forholdene i stalden flere gange. Temperaturen sænkes løbende, så den fra de ca.33 grader ved ankomst ender på ca. 18 grader ved afhentning til slagtning.

Når kyllingerne er ca. 33 dage gamle vejer de i gennemsnittet ca. 1,7 kg. levende, det svarer til en slagtet vægt på ca. 1350 g. det er en størrelse som en del af slagteriets kunder efterspørger, så derfor bliver en del af kyllingerne slagtet på det tidspunkt, resten af kyllingerne får så en del mere plads, og bliver gående i stalden indtil de er imellem 42 og 48 dage, så vejer de i gennemsnittet ca. 2,6 kg. levende, det svarer til en slagtet vægt på ca. 2100 g. en del af disse kyllinger får vi retur fra slagteriet, for at sælge dem i Gaardbutikken.

Afhentning og indfangning af kyllingerne foregår ved at et professionelt team af kyllingefangere håndfanger kyllingerne, putter dem i skuffer på en slags åbne reoler, herefter læsses reolerne på en lastbil som straks kører til slagteriet. Slagteriet ligger i det nordøstlige Holland, vi har af flere forskellige grunde valgt netop dette slagteri, bl.a. fordi kyllingerne håndfanges, der er stor fleksibilitet med hensyn til planlægning og så er det færdige produkt, som vi sælger i Gaardbutikken af en fantastisk god kvalitet. Før indfangningen af kyllingerne kan begynde er de tilset af en dyrlæge, som sikrer at kyllingerne er sunde og raske og dermed egnet til transport, efter ankomst til slagteriet bliver kyllingerne igen tilset af en dyrlæge for at kontrollere at transporten er foregået på en ordentlig måde.

Efter at staldene er tømt for kyllinger går vi i gang med at rengøre dem, først fjerner vi al gødningen og resterne af majsensilage og hø, derefter bliver hele stalden og alt inventaret vasket og desinficeret, så står stalden tom i nogle dage for at tørre og så starter det hele forfra igen.

Ud over kyllingeproduktionen er der også markdrift, der er 100 ha. jord til gården, de ca. 38 ha. er i dag bortforpagtet, 20 ha. er med i almindelig markdrift, 18 ha. eng der bliver lejet ud til afgræsning, 15 ha. skov som drives meget ekstensivt og 4,5 ha. med spiselige afgrøder, resten er markveje, gårdsplads, bygninger og lignende.

 De 3,5 ha. dyrkes med bl.a. jordbær, der er to sorter, Honey og Alba begge sorter er tidlige sorter og der er ca. halvt af hver. Der plantes nye planter hvert år, ca. 1/3 udskiftes hvert år, de nye planter plantes i April måned, ca. 2 ½ måned efter kan de første bær allerede plukkes, dog er udbyttet det første år kun ca. 1/3 af et normalt udbytte. Bærrene afsættes dels ved hjemmesalg i gårdbutikken og dels ved salg til andre butikker i nærheden.

 Vi dyrker også kartofler For at få meget tidlige kartofler sættes disse til spiring en gang i februar måned, for at opnå det bedste resultat skal dette foregå i et meget oplyst rum og med en korrekt temperatur og luftfugtighed, hen i marts måned når jorden er tjenlig til det lægges kartoflerne i jorden, og overdækkes med fiberdug og/eller plastik, hvis alt går vel kan de første kartofler derefter graves op 55-65 dage efter. Kartoflerne afsættes hovedsagelig ved hjemmesalg i gårdbutikken.

 

Vi dyrker også bl.a. hvidkål, rødkål, grønkål, blomkål, rosenkål, knoldselleri, kålrabi, rødbeder, porre, løg ærter, salat og græskar. Størstedelen købes som småplanter i Holland og plantes en gang i Maj måned, andre sås direkte på marken. Plantningen er en noget dyrere metode men fordelen er at planterne har et godt forspring frem for ukrudtet, afsætningen foregår hovedsagelig ved hjemmesalg fra gårdbutikken, en evt. overskudsproduktion afsættes til butikker i nærheden.

 Der er også en lille produktion af juletræer og pyntegrønt, som sammen med indkøbte træer sælges i samarbejde med KFUM spejderne i Ensted.

 Maskinparken består af almindelige landbrugsmaskiner så som, traktor, plov, harve, såsæt m.m. dels af ældre special maskiner til produktion af grøntsager.

 

Sidste Nyheder
Tv syds indslag om Røllumgaard

Gourmetkylling

Lille video om Røllumgaard

Åben gaard 2012

Betal med dankort

Nyhedsbrev

 

 Her fås også       Røllumgaardkyllinger

 

I butikken

Frydendal ismejeri, Dybbøl. www.frydendal-ismejeri.dk/

Goods Gårdbutik, Stevning.www.freewebsite-service.com/jgood/Om%20os.php

Kroghs Grønt, Sotrup. www.kroghs-groent.dk/

Rønhaveslagteren. www.ronhaveslagteren.dk/

Lindegården, Hajstrup   www.lindegaardens.dk/

 

 

 osCWeb CMS
  30. 03. 2020     893066 hits siden 27. 11. 2008  
Gaardbutik Røllumgaard • Røllum Bygade 53, Røllum • 6200 Aabenraa
Tlf. +45 7461 3359 • E-mail: