Forside » Mange besøgende hos kyllingeproducent   
Varegrupper
Spegepølse
Vin
Æg
Grøntsager
Marmelade og Gele'
Syltede grøntsager
Drikkevarer
Foto Gallerier

Information
Priser på rollumgaard.dk
Sådan finder du os
Åbningstider
Forbehold
For kontokunder.
Forsendelse

Kontakt
Kontakt os
Varebestilling
Nyheder
flere

Overlår
DKK 42,00 
Nyheder HEADING_TITLE
Mange besøgende hos kyllingeproducent   Dato: 28. 11. 2008
Nyheds Sammendrag:


den 16. september, havde Landbrugsraadet i samarbejde med Åbent Landbrug
regionerne igen arrangeret Åbent Landbrug, hvor 64 landmænd over hele landet
havde åbnet deres bedrift for besøgende, og 52.600 børn og vokse tog imod tilbuddet på denne skønne sensommersøndag.

Nyheds Indhold:

Røllumgaard
På Røllumgaard i Røllum ved Aabenraa havde Lone og Jakob Festesten åbnet dørene til deres bedrift, så besøgende kunne få et indblik i deres slagtekyllinge og grønsagsproduktion. Røllumgaard er en gammel slægtsgård, og Lone og Jakob Festersen er 7. generation på gården, og familien består desuden af børnene Peter, Marie, Sine og Jakob.

Kyllingeproduktionen
I 1988 og igen i 1990 blev der bygget et kyllingehus, hvor der produceres gennemsnitlig 7,5 hold kyllinger pr år med ca. 70.000 kyllinger pr hold.
Kyllingerne købes daggamle hos rugeriet DanHatch og leveres efter 35–40 dage til et slagteri i Holland, hvor afregningsprisen medio september lå på 5,69 kr. pr. kg. I forhold til levering til et dansk slagteri skal Lone og Jakob selv stå for indfangningen, og med et lejet fangerhold løber det op i 25-30 øre pr kg. Det sidste hold blev indfanget med hænderne af et dansk fangerhold, og det gik faktisk hurtigere end indfangning med maskine.
Foderet indkøbes hos Brødr. Ewers A/S, og Lone og Jakob henter det selv på fabrikken i Aabenraa, hvor de pt. betaler 246 kr. pr 100 kg. Hveden producerer de stort set selv.

Den øvrige produktion
Ud over kyllingeproduktionen er der også markdrift, på de 100 ha jord, der er til gården. De 60 ha bruges til dyrkning af korn, hovedsagligt hvede, som bruges i kyllingeproduktionen, mens halmen fra markerne bruges i halmfyret til opvarmning af kyllingehusene og beboelsen. Engen på 18 ha bliver lejet ud til afgræsning, mens 15 ha. skov drives meget ekstensivt og 3,5 ha. dyrkes med spiselige afgrøder som jordbær, kartofler, hvidkål, rødkål, grønkål, blomkål, rosenkål, knoldselleri, kålrabi, rødbeder, porre, løg ærter, salat og græskar, og afsætningen foregår hovedsagelig ved hjemmesalg fra gårdbutikken, en evt. overskudsproduktion afsættes til butikker i nærheden.
Der er også en lille produktion af juletræer og pyntegrønt, som sammen med indkøbte træer sælges i samarbejde med KFUM spejderne i Ensted.

Åbent landbrug
Ca. 1.050 interesserede mødte op på denne dejlige septembersøndag op på Røllumgaard hos Lone og Jakob Festersen, og selv om de var særdeles velforberedte, så var det langt mere end forventet. De besøgende blev modtaget af Jakob Festersen, der kort fortalte om bedriften og arrangementet, og så kunne de selv fra forrummene kigge ind i staldene og se, hvordan de 6 dage gamle kyllinger havde det, ligesom der var mulighed for at se markerne og de resterende afgrøder – især grønsager og kartofler - fra halmvognen, der kørte i pendulfart fra ejendommen til engen.

Der var også opstillet en række bigballer, så børnene kunne blive udfordret, hvilket mange benyttede sig af. Lone og Jakob Festersen havde også allieret sig med det lokale foreningsliv, så KFUMspejderne fra Ensted var kommet med en stor gril, hvorfra de solgte pølser, ligesom de holdt ild i et mindre bålsted, hvor der var mulighed for at bage snobrød. I de gamle staldbygninger var der på bedste sønderjyske manér i dagens anledning indrettet en cafe, hvor Ensted Husmoderforening stod for forplejningen, der udover kaffe og te bestod af hjemmebagte boller med hjemmelavet syltetøj og flere forskellige slags kager – alt sammen særdeles velsmagende. Der var også informationsstande, bl.a. med oplysninger fra
www.kyllingeskolen.dk om, hvordan kyllinger skal behandles i køkkenet samt hvor længe de enkelte udskæringer bør steges.
Der var plancher fra Gråsten Landbrugsskole, så de besøgende kunne få en orientering om, hvordan man bliver uddannet landmand i Danmark i dag, og der var en fremvisning af de forskellige sorter af kartofler – hvide, gule og blå - som blev dyrket på bedriften.

I den gamle stald var der også indrettet et hjørne, hvor børnene kunne få lov at røre ved og kæle med de seks dage gamle kyllinger – eller med ’babykyllingerne’ som én af de besøgende udtrykte det.
Gårdbutikken var selvfølgelig også åben, og der kunne man købe gårdens afgrøder enten hver for sig eller pakket i kasser med et bredt udvalg. Lone og Jakob Festersen mente, at de havde garderet sig ved at have mere end en normal uges salg på lager, men midt på eftermiddagen måtte de have gang i maskinerne, så der kunne hentes friske forsyninger direkte i marken.
De ca. 1.050 besøgende kom hovedsageligt fra nærområdet, men nogle kom også fra Kolding, Ribe og Tønder, ja der var endda nogle som var kørt betydeligt længere for at se, hvordan kyllinger produceres i dansk landbrug i dag. Blandt de besøgende var der også en veloplagt Erland Jensen, tidligere ejer af Padborg Fjerkræslagteri, og det var dejligt at se, at han bakker op om lokale initiativer og stadig interesseret følger med i udviklingen i slagtekyllingebranchen.

Afslutning
Det var et særdeles veltilrettelagt arrangement, hvor de mange besøgende fik et godt indtryk af en moderne dansk landbrugsbedrift og i særdeleshed af en moderne dansk kyllingeproduktion, og mange fordomme blev fejet af vejen af den åbenhed, som alle spørgsmål blev besvaret med.
Fjerkræbranchen bør fortsat deltage aktivt i denne slags arrangementer, for dialogen mellem den enkelte producent og forbrugerne er uvurderlig, når misforståelser og fordomme skal ryddes af vejen.

Jørgen Nyberg Larsen, Dansk Erhvervsfjerkræ


Lone og Jakob Festersen.

KFUM spejderne fra Ensted grillede pølser.

Ensted Husmoderforening sørgede for kaffe og kage til alle.

Rundtur på bedriften foregik i halmvognen.Artikel statistik:
Læst:6002
Besvarelser: 0
Skriv en anmeldelse TilbageFortsæt
Sidste Nyheder
Åben gaard 2012

Betal med dankort

Salgsboden udvides til større gårdbutik

Mange besøgende hos kyllingeproducent

Nyhedsbrev

 

 osCWeb CMS
  25. 10. 2020     944293 hits siden 27. 11. 2008  
Gaardbutik Røllumgaard • Røllum Bygade 53, Røllum • 6200 Aabenraa
Tlf. +45 7461 3359 • E-mail: